Поверителност

АССА АБЛОЙ се ангажира да защитава вашите лични данни. Това известие за поверителност описва:

 • видовете лични данни, които събираме от вас във връзка с този уебсайт
 • как използваме тази информация и защо
 • с кого го споделяме и къде
 • за колко време го съхраняваме
 • вашите права, включително как можете да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси относно обработката на вашите лични данни
 • и как можем да направим промени в това известие

АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България, Варна, ул. Петко Стайнов 10, като „администратор на данни“ е отговорен за обработката на вашите лични данни.
За допълнителна информация относно използването на бисквитките, моля, вижте нашата Политика за "бисквитките"

Какво събираме и съхраняваме?

Ние събираме и съхраняваме:

- Вашето име, адрес, имейл и / или телефонен номер, който изпращате, за да получите информация от нас (напр. Техническа експертна консултация)

- Данни за връзка и доставка, както и финансова информация относно вашите онлайн плащания за продукти, които представяте (а) като част от данните на вашия акаунт (ако имате такава) и / или (б) във връзка с искания или покупки на, продукти на нашия уебсайт.

- Вашият IP адрес, за да Ви предоставим географско съдържание и цели за персонализиране

Кога и защо бихме използвали вашите лични данни?

Защо обработваме тези лични данни?

Каква е правната основа за такава обработка?

Да ви предоставим информацията, която поискате чрез уебсайта.

 Използването на личните Ви данни по този начин е необходимо, за да отговорим на вашето искане.

За да защитим сигурността на нашия уебсайт.

В наши законни интереси е да обработваме лични данни, за да предотвратим измами и да защитим нашия уебсайт от кибератаки

За да извършите статистически анализ за използването на уебсайта, за да разберете по-добре как се използва нашия уеб сайт и да направите подобрения.

 В наш легитимен интерес е да разгледаме тази информация, за да разберем как се използва уебсайтът ни и да го управляваме и подобряваме. Тъй като няма да се обработват чувствителни лични данни и обработката е ограничена, стигнахме до заключението, че законният ни интерес да извършим анализа и подобренията има предимство пред интересите Ви за поверителност.

За да разберете по-добре вашите интереси и предпочитания, за да ви предоставим опит, съобразен с тези интереси и предпочитания, например чрез използване на анализ на поведението и автоматизация на маркетинга.

 В наш легитимен интерес е да разгледаме предпочитанията, които извличаме от поведението и покупките ви за сърфиране, така че да можем да персонализираме потребителския Ви опит, включително маркетингови материали, когато това е в съответствие с маркетинговия избор.

Да ви изпращаме съобщения за подходящи продукти или услуги, които могат да представляват интерес, в съответствие с вашите маркетингови предпочитания. 

Ще ви изпратим само маркетингови материали, където имаме вашето съгласие.

Да ви предложим насочени инструменти за продажби, за да ви помогнем при избора на правилния продукт или услуга.

 Използването на личните Ви данни по този начин е необходимо, за да отговорим на вашето искане.

Да спазваме законовите изисквания, на които сме подложени.

Използването на личните ви данни по този начин е необходимо, за да спазим нашите правни задължения.

На кого и къде се прехвърлят личните ви данни?

Можем да прехвърлим вашите лични данни за целите, посочени по-горе:

 • Към други дружества от групата ASSA ABLOY, към които принадлежи Мауер Локинг Системс ЕООД. (пълен списък на дружествата от групата на ASSA ABLOY можете да намерите на www.assaabloy.com);

 • На трети страни, които предоставят услуги, свързани с този сайт или неговите функции, но само до степента, необходима за предоставянето на тези услуги

 • Когато това се изисква от закона; и / или

 • На купувач или потенциален бъдещ купувач на нашия бизнес.

Тъй като в някои случаи някои държави имат по-ниско ниво на защита от това в рамките на ЕС / ЕИП, при прехвърлянето на лични данни в държави извън ЕС / ЕИП използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за да се гарантира достатъчно ниво на защита на вашите лични данни. Тези стандартни договорни клаузи могат да бъдат намерени на следната връзка: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Ние предприемаме мерки за защита на всички лични данни, прехвърлени на трета страна или на други страни в съответствие с приложимите закони за защита на данните и както е посочено по-горе.

За колко време ще съхраняваме вашите лични данни?

Съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целта, за която са събрани данните, и в съответствие с графика за запазване на вътрешния ни архив. Това означава, че изтриваме вашите лични данни, когато такива данни вече не са необходими за обработка на заявка или поръчка, или за управление на Вашия профил или клиентска връзка. Статистическите данни, които са анонимизирани, могат да бъдат спестени за по-дълго време.

Вашите права:

 • Поискайте копие от вашите лични данни от нашите записи;

 • Поискайте да поправим или изтрием личните ви данни (въпреки че това може да означава, че не можем да обработим заявки или поръчки или да изтечем Вашата сметка);

 • Поискайте от нас да спрем обработката на личните ви данни (например по отношение на използването на данните, за да подобрим уебсайта си) или да ограничим начина, по който обработваме данните (например ако смятате, че данните са неправилни);

 • Поискайте личните данни, използвани за предоставяне на информацията, която сте поискали, във формат, който може да се чете от машината, който имате право да прехвърлите на друг администратор на данни; и

 • Изтеглете вашето съгласие да обработвате вашите данни за маркетингови цели по всяко време.

Възможно е да не приемем искане за изтриване на вашите лични данни, когато изискваме от тях да спазват правно задължение или във връзка с правна претенция.

Исканията за упражняване на вашите права трябва да бъдат адресирани до електронния адрес: privacy.bg.openinigsolutions@assaabloy.com

Ако имате оплакване относно обработката на личните ви данни, имате право да съобщите това на: Българска комисия за защита на личните данни, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2, София 1592, email: kzld@cpdp.bg или на надзорния орган където живеете или работите, ако е различен.

Как можем да направим промени в това известие за поверителност?

Можем да актуализираме това известие за поверителност от време на време в отговор на променящите се законови, регулаторни или оперативни изисквания. Ще ви уведомим за такива промени (включително кога те ще влязат в сила). Вашата продължителна употреба на уебсайта след влизането в сила на такива актуализации ще представлява приемане на тези промени. Ако не приемате никакви актуализации на това известие за поверителност, трябва да спрете да използвате този уебсайт.