General Data Protection Regulation (GDPR)

ASSA ABLOY се ангажира да работи в съответствие със законите за данни в световен мащаб в различните си подразделения. Общият регламент на ЕС за защита на данните („GDPR“) изисква да спазваме принципите на справедливост, отчетност и прозрачност при работа с лични данни.

„ASSA ABLOY има фокусиран, структурен и системен подход за защита на личните данни и неприкосновеността на личните данни. Нашата глобално приложима програма за съответствие за защита на данните на ASSA ABLOY е разработена за защита на целостта на личните данни на нашите служители, клиенти и партньори по целия свят. ASSA ABLOY е посветил ресурси в цялата група, чийто постоянен фокус е спазването на законите за данни в световен мащаб, включително GDPR.

Ние пазим личните данни защитени, използвайки оборудване, работещо в съответствие с признатите стандарти за сигурност. В случаите, когато правата на хората са застрашени, ние извършваме оценки на въздействието в съответствие със стандартната ни методология.

Ние признаваме, че законите за данни непрекъснато се развиват. ASSA ABLOY инвестира значителни ресурси в повишаване на осведомеността и внедряване на обучение във връзка със своята Програма за съответствие на данните. Ние непрекъснато наблюдаваме развитието на защитата на данните, за да гарантираме, че нашите политики, процеси и процедури са подходящи и адекватни.

Ние сме ангажирани с осигуряването на добро управление на данните и инвестираме в доверие и сигурност на данните в дългосрочен план.

За да научите повече за Общия регламент за защита на данните, проверете Oфициалните изявления на Европейския съюз за GDPR. "